Privacy verklaring B&B Malpertuus


Wie zijn wij?


B&B Malpertuus
Weststraat 64
9180 Moerbeke-Waas
BE 0593.977.322
info@bbmalpertuus.be


B&B Malpertuus verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met deze
privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons
privacybeleid, kunt u terecht bij Linda Boelaert op info@bbmalpertuus.be


Verwerkingsdoeleinden


• Indien gebruik makend van Google Analytics:


Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken
(Google Analytics). Die gegevens omvatten het browsertype, IP-adres, het
besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze
website doorverwezen heeft. Deze statistieken gebruiken we om het surfgedrag van
onze bezoekers te analyseren. Op basis daarvan kunnen wij onze website optimaliseren
voor onze gebruikers. De statistieken zijn compleet anoniem.


Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt. Wij waken er echter over
dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn, ter zake
dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt.

B&B Malpertuus verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten-
en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen,

facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).


Rechtsgronden voor de verwerking


De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn de toestemming en de
uitvoering van een overeenkomst, gezien u bij ons een overnachting wenst door te
brengen.


Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de persoonsgegevens bij.

We slaan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-
adres en het tijdstip van verzenden betrouwbaar op.

Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die
gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.


Overmaken aan derden


Enkel B&B Malpertuus gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.
Indien u boekt via Boooking.com, bezorgt Booking.com ons uw gegevens als zelfstandig

verwerkingsverantwoordelijke. Zij zorgen zelf voor volledige compliance met de GDPR-
wetgeving. Voor meer informatie hierover kan u terecht op hun webpagina.

Bewaarperiode


Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in
functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die
optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen. B& B Malpertuus zal uw
persoonsgegevens bewaren zolang wij dit nodig achten om u in staat te stellen onze
diensten te gebruiken, om onze diensten aan u te leveren, om te voldoen aan
toepasselijke wetgeving, geschillen op te lossen met partijen en anderszins als dat nodig
is om ons in staat te stellen onze bedrijfsvoering uit te voeren.
Alle persoonsgegevens die we bewaren, vallen onder deze Privacyverklaring. Mocht u
een vraag hebben over een specifieke bewaartermijn voor een bepaalde soort
persoonlijke gegevens die wij van u verwerken, neem dan contact met ons op via de
contactgegevens hieronder.


Beveiliging


Wij hebben solide procedures om ongeautoriseerde toegang tot, en het misbruik van
persoonsgegevens te voorkomen.
Wij gebruiken geschikte zakelijke systemen en procedures om de persoonlijke informatie
die u ons geeft te beschermen. Wij gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische
en fysieke beperkingen voor toegang tot de persoonlijke informatie op onze servers.


Wat zijn uw rechten?


Recht op inzage en rechtzetting, wijzigingen of verwijderen van gegevens


De klant beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van hen
verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen
of verwijderen.


Recht om te worden vergeten


Een bezoeker/klant heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze
databases.


Recht om klacht in te dienen


Indien de klant van mening is dat wij zijn gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft
de klant het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit


http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


Deze versie van de privacyverklaring werd op 22/02/2019 het laatst gewijzigd.

Opgemaakt in samenspraak met BL Consult, Antwerpsesteenweg 231 GLV 2950 KapellenON: 0720.974.076

 

Alle rechten voorbehouden, mag niet gekopieerd worden.